Namještajska ploča

Gazišta za stepenice

Rukohvati i stubići

Dostupni kvaliteti za BUKVU BLAGO PARENU: AB ; KERN ; RUSTIC

Opis kvaliteta:
AB : Lice ploče (A strana) bez grešaka, ujednačena boja, bez čvorova, ,na B strani dozvoljen zdravi kern od 10 do 30 % površine ploče i poneka sitna neispadajuća kvržica do 7 mm

B (Kern): neograničeno dozvoljen zdravi kern i prirodna diskoloracija, sa manjim neispadajućim kvržicama do 5 mm na A strani i 10 mm na B strani

C: Na A strani dozvoljena diskoloracija i sve vrste kerna bez raspuklina i truleži sa sitnim neispadajućim čvorovima do 7 mm
Na B strani dozvoljene sve vrste kerna i sve diskoloracije sa neispadajućim čvorovima do 20 mm

Dostupni kvaliteti za HRAST EVROPSKI: AB ; AC ; RUSTIC ;CC

Opis kvaliteta:
AB: Lice ploče (A strana) bez grešaka, ujednačene teksture, bez čvorova, poneki tačkasti čvorić dopušten
Na B strani dozvoljene manje neispadajuće kvržice do 10mm, učešće bjeljike dozvoljeno do 5-30% površine ploče

AC: Lice ploče (A strana) bez grešaka, ujednačena boja, bez čvorova, poneki tačkasti čvorić dopušten
Na B strani dozvoljene manje diskoloracije, neispadajuće kvržice do 10mm, učešće bjeljike do 100% površine ploče

RUSTIC: Lice ploče (A strana) bez bjeljike,sa dopuštenom diskoloracijom i neispadajućim zdravim kvrgama do 20 mm, bez pukotina. Na B strani dopuštena diskoloracija , vodene pruge, manje raspukline i ispadajuće kvrge do 10 mm zatvorene odgovarajućim postupkom, neograničene neispadajuće kvrge i sa mogućom bjeljikom

CC : Bjeljika dozvoljena na obje strane ploče neograničeno